Published: 2018-01-28 22:16:33 CET
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup Haga á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 4. viku 2018 keyptu Hagar hf. 2.871.783 eigin hluti fyrir kr. 118.537.573 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
23.1.2018 10:18 497.200 41,25 20.509.500 59.847.777
24.1.2018 11:34 950.618 41,00 38.975.338 60.798.395
24.1.2018 14:54 230.974 40,80 9.423.739 61.029.369
25.1.2018 15:15 11.399 41,65 474.768 61.040.768
26.1.2018 11:17 1.181.592 41,60 49.154.227 62.222.360
Samtals   2.871.783   118.537.573  
           

  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 28. nóvember 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 27. nóvember 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 18.054.011 hluti í félaginu sem samsvarar 72,22% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 675.079.096 sem samsvarar 67,51% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 62.222.360 eigin hluti, eða 5,31% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.