Offentliggjort: 2018-01-10 09:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 4, 2018 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2018 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2018.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen                       Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
                 auktionsdelmarked.
                 Ved auktionen anvendes det hollandske
                 auktionsprincip og auktionstypen "hidden
                 call". Det indebærer, at alle bud over
                 skæringskursen vil blive afregnet det fulde
                 beløb til skæringskursen. For bud på
                 skæringskursen kan der blive tale om pro rata
                 tildeling. Alle bud under skæringskursen vil
                 ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode           6. til 8. februar 2018.
Beløb                 De udbudte mængder samt fordeling på dage
                 forventes offentliggjort sidst i uge 5, 2018.
Valør                3. april 2018.
Deltagere             Bud kan afgives af alle med adgang til det
                 danske auktionsdelmarked på NASDAQ
                 Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.01042018.DK, 1.meddelelse.pdf