Offentliggjort: 2017-12-27 11:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 121, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2018.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med
negativ rente pr. 1. januar 2018 jvf. værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1.
Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20181001.CK95xml.neg.xml