Offentliggjort: 2017-12-20 15:25:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 116, 2017 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab onsdag den 27.12.2017.
Nordea Kredit afholder diverse auktioner i Bloomberg i løbet af onsdag den
27.12.2017.
Foreløbig anslår Nordea Kredit at sælge følgende større poster:

+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
|ISIN     |Navn                |Foreløbig mængde i mio. DKK|
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
|DK0002036458 |0,14% Cita6 2019                 |ca.   800 - 1.000 mio   |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
|DK0002038587 |0,21% Cibor6 2021               |ca. 1.100 - 1.300 mio   |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
|DK0002032119 |2% okt 2020                        |ca.      800 - 1.000 mio  |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
|DK0002038157 |1% okt 2022                        |ca. 1.800 - 2.000 mio   |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+

Diverse 10-30 -årige konverterbare ca. DKK 400 – 600 mio.
Auktionerne vil blive afholdt enkeltvis henover dagen og påbegyndes kl. 10.00.
Ved de ovennævnte store auktioner gives der 15 minutters varsel inden den
enkelte auktion. Der kan bydes i beløb á 100 mio.
Øvrige fondskoder, heriblandt konverterbare, sælges henover dagen via TAP
auktioner i Bloomberg med de normale 2 minutters varsel.
Alle auktioner har valør 29. december 2017
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede beløb på
auktionerne og kan vælge at splitte ovennævnte auktioner i mindre auktioner.
Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33
33 16 63 eller
Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20171227.auktion_DKtr.pdf