Published: 2017-12-18 10:21:00 CET
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup Haga á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 50. viku 2017 keyptu Hagar hf. 2.703.184 eigin hluti fyrir kr. 96.873.179 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
11.12.2017 09:34 1.181.592 36,00 42.537.312 51.257.901
13.12.2017 11:53 540.933 35,70 19.311.308 51.798.834
13.12.2017 13:13 640.659 35,75 22.903.559 52.439.493
15.12.2017 14:17 340.000 35,65 12.121.000 52.779.493
Samtals   2.703.184   96.873.179  

 

 

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 28. nóvember 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 27. nóvember 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 8.611.144 hluti í félaginu sem samsvarar 34,44% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 314.049.789 sem samsvarar 31,40% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 52.779.493 eigin hluti, eða 4,51% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.