Offentliggjort: 2017-11-09 15:15:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 103, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1.
januar 2018 gennemføres en elektronisk auktion i 23. november 2017.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB
(publ)., Sverige.

Obligationer ISIN: DK0002040138
Navn: NDAEURIBOR3 OA21RF

Auktionen    Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
        Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

        Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
        rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
        løbende kuponfastsættelse.

        Obligationernes kupon pr. 1. januar 2018 fremkommer således: 3
        måneders EURIBOR, der fastsættes den 21. december 2017
        multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for
        rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

        Investor gøres opmærksom på, at det på auktionen opnåede
        rentetillæg er gældende i obligationens løbetid.

        Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
        auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
        skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
        fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
        tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil
        ikke få nogen tildeling.
Auktionsdato   Auktionen foregår torsdag den 23. november 2017.
Rating     Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
        Poor’s.
LCR kategori  None
Beløb      EUR 180 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 17. november
        2017
Kurs      Obligationerne sælges til kurs 100,20
Øvrige vilkår  Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
        udbudte beløb på auktionen.
        Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
        herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Bud/af regning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 13.00. Der vil ske
        tildeling af accepterede bud kl. 13.10.
        Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge
        bud ind med to decimaler.
Valør      Salget afregnes med valør den 2. januar 2018.
Deltagere    Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
        auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
        Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
        Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33
        17 07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.201711.DK.pdf