Offentliggjort: 2017-11-07 14:20:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 100 , 2017 - Auktion over særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. januar 2018
gennemføres elektroniske auktioner i november 2017.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionerne: Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb (bud) til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive
tale om pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.

Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked
på NASDAQ Copenhagen.

Auktionerne foregår tirsdag den 21. november til og med torsdag den 23. november
2017.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige udbudte obligationer bydes med maksimalt
to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb.


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf