Offentliggjort: 2017-11-07 08:00:00 CET
Nykredit Realkredit A/S
Intern viden

Anbefaling af aktiesalg til danske pensionsselskaber

Forenet Kredit har i dag indgået en betinget salgsaftale med en kreds af danske pensionsselskaber ledet af PFA og med PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension som medinvestorer. Aftalen er betinget af godkendelse af Forenet Kredits repræsentantskab og af relevante myndigheder.

Pensionsselskaberne køber 10,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S fra Forenet Kredit for 7,5 mia. kr., ligesom investorerne afgiver tilsagn om fremtidig tilførsel af kapital til Nykredit, hvis der opstår behov for det.

Pensionsselskaberne har samtidig indgået aftaler med Industriens Fond og Østifterne f.m.b.a om køb af en del af disse minoritetsaktionærers aktier i Nykredit A/S. Disse aftaler er betinget af, at Forenet Kredits salg af aktier til pensionsselskaberne endeligt gennemføres. Aftalerne bringer den samlede investering fra pensionsselskaberne op på 16,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S til en samlet pris på 11,6 mia. kr.

Hvis transaktionen gennemføres, vil der være tale om det største salg af unoterede aktier til institutionelle investorer i Danmark nogensinde.

Forenet Kredits bestyrelse vil med opbakning fra Nykredit A/S’ bestyrelse og koncerndirektion anbefale Forenet Kredits repræsentantskab at godkende aftalen, hvorved det børsforberedende arbejde indstilles.

Anbefalingen bunder især i, at:

 

  • Nykredit A/S får en solid adgang til egenkapital og dermed stor fremtidig kapitalsikkerhed
  • Nykredit A/S får en stabil og langsigtet ejerkreds bestående af stærke danske ejere
  • Forenet Kredit fastholder en stor ejerandel på knap 80 pct. af Nykredit A/S
  • Forenet Kredit får en fair pris for aktierne

Med den kapitaladgang, som denne løsning etablerer, kan Nykredit A/S udvide Kunde-
Kroner-konceptet til flere kundegrupper og samtidig forhøje udbetalingerne.


Anbefaling af aktiesalg til danske pensionsselskaber - Nykredit Realkredit - 07112017.pdf