Julkaistu: 2017-11-02 07:30:00 CET
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017: Tuloskehitys oli hyvä kolmannella neljänneksellä lisenssituottojen ja vähittäismyynnin vetämänä

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 2.11.2017 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017: Tuloskehitys oli hyvä kolmannella neljänneksellä lisenssituottojen ja vähittäismyynnin vetämänä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.fi kohdassa Tiedotteet & julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 1 prosentin 27,2 miljoonaan euroon (Q3/2016: 26,9).
  • Liikevaihtoa tukivat uuden lisenssisopimuksen myötä kasvaneet lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella sekä vähittäismyynnin hyvä kehitys erityisesti Suomessa. Suomen-tukkumyynti sen sijaan laski; vertailukauden tukkumyyntiin sisältyi kertaluonteisia kampanjatoimituksia, joita ei ollut tänä vuonna.
  • Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta ja oli 4,4 miljoonaa euroa (3,7).
  • Liikevoittoa paransivat kasvaneet lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella, vähittäismyynnin kasvu Suomessa sekä suhteellisen myyntikatteen nousu. Suomen-tukkumyynnin lasku vaikutti tulokseen heikentävästi.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 72,5 miljoonaa euroa (1–9/2016: 71,4).
  • Liikevoitto parani edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 6,0 miljoonaa euroa (3,5). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelykulu. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (4,3).
  • Liikevoittoa paransivat suhteellisen myyntikatteen nousu, vähittäismyynnin kasvu Suomessa ja Australiassa, vertailukautta pienemmät poistot sekä kasvaneet lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella. Tulosta puolestaan heikensi Suomen-tukkumyynnin lasku; edellisvuoden kolmannen neljänneksen tukkumyyntiin sisältyi kertaluonteisia kampanjatoimituksia, joita ei ollut tänä vuonna.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2017 (27.10.2017 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2017 olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Yhtiö arvioi 10.8.2017 julkistetussa puolivuosikatsauksessaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2017 olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Avainluvut

(Milj. euroa) 7-9/
2017
7-9/
2016
   Muutos, % 1-9/
2017
1-9/
2016
   Muutos, % 1-12/
2016
Liikevaihto 27,2 26,9 1 72,5 71,4 1 99,6
Kansainvälinen myynti 12,2 11,3 8 33,2 32,2 3 43,8
    osuus liikevaihdosta, % 45 42   46 45   44
Käyttökate (EBITDA) 5,2 4,8 9 8,5 6,7 27 9,4
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
5,2

4,8

9

8,7

7,6

16

10,2
Liiketulos 4,4 3,7 20 6,0 3,5 72 5,2
Vertailukelpoinen liiketulos 4,4 3,7 20 6,2 4,3 44 6,1
Liiketulosmarginaali, % 16,2 13,6   8,2 4,9   5,3
Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, %
16,2

13,6
 
8,6

6,1
 
6,1
Kauden tulos 3,3 2,8 18 3,9 2,5 57 4,0
Tulos/osake, euroa 0,41 0,34 18 0,49 0,31 57 0,50
Liiketoiminnan rahavirta 3,6 1,4 155 0,9 -1,6   6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  - -   18,3 12,7   15,8
Omavaraisuusaste, %  - -   61,9 55,2   58,5
Bruttoinvestoinnit 0,3 1,0 -74 0,9 2,3 -60 2,7
Henkilöstö kauden lopussa - -   417 416 0 431
    joista Suomen ulkopuolella - -   110 111 -1 111
Brändimyynti* 49,1 52,0 -5 134,7 149,5 -10 199,3
    josta Suomen ulkopuolella 29,3 30,2 -3 82,3 95,3 -14 124,1
    kansainvälisen myynnin osuus, % 60 58   61 64   62
Myymälöiden lukumäärä - -   166 159 4 159

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta. Laskentatapaa vuodelle 2017 on tarkennettu käytettävien kertoimien osalta; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2016 lukuihin.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Kolmannen neljänneksen tulos oli vahva.

Heinä-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 1 prosentin, ja liikevoittomme nousi 4,4 miljoonaan euroon (3,7). Tulosta paransivat uuden lisenssisopimuksen myötä kasvaneet lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella, vähittäismyynnin hyvä kehitys erityisesti Suomessa sekä suhteellisen myyntikatteen nousu. Keskeisiä tekijöitä myyntikatteen kohenemisessa olivat vähittäismyyntimme hyvä kehitys yleisesti sekä normaalihintaisen myynnin kasvu. Tulostamme heikensi Suomen-tukkumyynnin lasku, mikä johtui siitä, että vertailukauden tukkumyyntiin sisältyi kertaluonteisia kampanjatoimituksia, joita ei tänä vuonna ollut.

Tammi-syyskuussa 2017 liikevaihtomme nousi niin ikään 1 prosentin; liikevoittomme kasvoi vertailukaudesta 6,0 miljoonaan euroon (3,5), ja vertailukelpoinen liikevoittomme oli 6,2 miljoonaa euroa (4,3). Tarkistimme 27.10.2017 arviotamme vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton osalta johtuen ennakoitua paremmasta suhteellisesta myyntikatteesta ja yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä sekä lisääntyneistä lisenssituotoista. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan vuonna 2017 olevan edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Mielestäni voimme kaiken kaikkiaan olla tyytyväisiä vuoden kolmanteen neljännekseen. Onnistuimme ylläpitämään toisella neljänneksellä alkanutta suhteellisen myyntikatteen parantamista. Myös liiketoiminnan kassavirta vahvistui. Tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä eteenpäin.

Syksyn aikana olemme jatkaneet panostuksiamme brändimme kansainvälisen tunnettuuden ja kilpailukykymme vahvistamiseksi. Syyskuun puolivälissä järjestimme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhdessä Euroopan johtavan teknologia- ja kasvuyritystapahtuman Slushin ja Euroopan suurimman hackathonin Junctionin kanssa kansainvälisen Marimekko Designathon -kilpailun. Kilpailussa kutsuimme uuden tekijäsukupolven haastamaan vaate- ja tekstiiliteollisuuden perinteisiä konventioita ja kehittämään tuoreita asiakaskeskeisiä ratkaisuja eritoten VR- ja AR-teknologioita hyödyntäen. Meille on tärkeää panostaa digitalisaation tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Lokakuun alussa esittelimme kevään ja kesän 2018 vaatemallistomme Pariisin muotiviikolla, joka on yksi alamme globaalisti tärkeimmistä tapahtumista. Presentaatio pidettiin Palais de Tokyon modernin taiteen museossa, ja sen luova konsepti pohjautui kuviosuunnittelumme ja Helsingin Marimekko-talossa tapahtuvan kankaanpainannan perinteelle, joka herätti kiinnostusta aitoutta arvostavien muotimaailman median sekä mielipidevaikuttajien keskuudessa. Iloksemme painokankaamme näkyivät Pariisissa myös Junya Watanaben kevään ja kesän 2018 Comme des Garçons -mallistossa.

Loppuvuonna jatkamme pitkäjänteistä työtämme, jolla pyrimme vahvistamaan kilpailukykyämme ja hakemaan selvästi aiempaa vahvempaa kasvua ja kannattavuutta. Kuten olemme kertoneet, tuotevalikoima- ja hinnoittelustrategioidemme täsmentämisellä ja hankintaketjumme tehokkuuden parantamisella on vahva rooli tässä työssä. Toimialallemme tyypillisesti erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on viimeisellä neljänneksellä merkittävä, ja joulusesongin onnistumisella on olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen. Loppuvuoden osalta keskitymmekin joulumyynnin varmistamiseen."

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2017

Maailmantaloudessa yleisen epävarmuuden ennakoidaan jatkuvan, ja kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon markkina-alueilla. Jälleenmyyjät ovat varovaisia lisäostoissaan ja uusien tavarantoimittajien valinnoissa, minkä ennakoidaan heijastuvan Marimekon tukkumyyntiin myös vuonna 2017.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa on nähtävissä aiempaa myönteisempi vire, ja kehityksen ennakoidaan olevan maltillista. Kertaluontoiset kampanjatoimitukset vaikuttivat positiivisesti yhtiön myyntiin vuonna 2016, mutta vuodelle 2017 ei vastaavan suuruisia toimituksia ole tiedossa. Suomessa Marimekon myynnin ilman kertaluontoisia kampanjatuloja odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla. Noin puolet vuonna 2017 avattavista Marimekko-myymälöistä ja -shop-in-shopeista sijoittuu Aasian-Tyynenmeren alueelle, ja yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä. Australiassa näkymien ennakoidaan jatkuvan positiivisina.

Vuonna 2017 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa. Tavoitteena on avata noin 10–20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Noin puolet uusista myymälöistä on shop-in-shopeja. Lisäksi yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä. Oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan.

Lisenssituottojen arvioidaan kasvavan vuonna 2017. Valtaosa koko vuoden lisenssituotoista kertyi tammi-syyskuussa 2017.

Vuoden 2017 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016 (4,4 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa (2,7).

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistumisella on olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Aalto, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2016 tuotteiden brändimyynti oli 199 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto lähes 100 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 400 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com 


Marimekko osavuosikatsaus_tammi-syyskuu 2017.pdf