Julkaistu: 2006-04-27 15:02:59 CEST
Componenta Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
Componenta Oyj Pörssi-ilmoitus 27.4.2006 klo 16.00


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus
omistusosuuden muuttumisesta

Componenta Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA:
Simo-Pekka Inkisen ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden
osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt
viiden % (5%) rajan osakekaupalla, joka tehtiin 24.4.2006.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot:

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 24.4.2006

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
            Kpl  Osuus osakepääomasta  Osuus
äänimäärästä
Simo-Pekka Inkinen  470.144     4,88 %     4,88 %
Nahkionkosken Voima-
laitos KY       11.490     0,12 %     0,12 %
Väli-Gunnarla avoin
yhtiö          3.000     0,03 %     0,03 %
           484.643     5,03 %     5,03 %
  
4) Osakkeenomistajien nimet ja kaupparekisterinumerot:

Simo-Pekka Inkinen
Nahkionkosken Voimalaitos KY  kr.nro 448.216, Y-tunnus 0748163-6
Väli-Gunnarla avoin yhtiö    kr.nro 727.222, Y-tunnus 1461252-6Lohjalla 24. huhtikuuta 2006

Simo-Pekka Inkinen

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 9 628 709 kappaletta.
Helsingissä 27. huhtikuuta 2006
COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00