Julkaistu: 2017-09-29 10:36:34 CEST
Metsä Board Oyj
Listalleottoesite

Metsä Board Oyj julkaisee 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 29.9.2017 klo 11.35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metsä Board Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 21.9.2017 laskevansa liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uusi Joukkovelkakirjalaina erääntyy 29.9.2027, sen kiinteä kuponkikorko on 2,750 % ja emissiokurssi on 99,664 %.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uuden Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla 2.10.2017 alkaen englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/Sijoittajat.

Yhtiö on tänään jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Uuden Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Uuden Joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 3.10.2017 alkaen.

Danske Bank A/S ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 976 333
 

METSÄ BOARD OYJ

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tuk-kureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uutta Joukkovelkakirjalainaa, eikä Uutta Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen Uuden Joukkovelkakirjalainan rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuk-set eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.