Julkaistu: 2017-09-28 13:00:00 CEST
Tornator Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Tornatorin metsäomaisuudelle tehtiin vuotuinen käyvän arvon päivitys

Imatra, Suomi, 2017-09-28 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 

 

Tornatorin metsäomaisuudelle tehtiin vuotuinen käyvän arvon päivitys

Tornator Oyj:n metsäomaisuus Suomessa kasvaa tänä vuonna yli 24,000 hehtaaria metsätilainvestointien ansiosta. Kestävien hakkumahdollisuuksien lisääntyminen yhdessä muiden arvostustekijöiden kanssa nostaa Tornatorin Suomen metsien käypää arvoa (IFRS) 94 miljoonalla eurolla. Useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys parantaa vuoden 2017 liikevoittoa noin 29 miljoonalla eurolla.

Tornator on tehnyt vuoden aikana aktiivisesti metsätilaostoja ja omistaa Suomessa noin 595,000 hehtaaria metsämaata. Puuston tasearvo 2016 tilinpäätöksessä oli noin 1 143 miljoonaa euroa (biologiset hyödykkeet). Käyvän arvon määrityksen tekee ulkopuolinen arvioitsija Indufor Oy. Tornatorin metsäomaisuus Suomessa nousee vuoden loppuun mennessä arviolta noin 600 000 hehtaariin. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 667 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Edellisen vuoden arvostukseen verrattuna muutoksia on lähinnä hakkuumahdollisuuksien kasvussa ja Induforin laatimassa puun hintaennusteessa. Uudet ostetut metsätilat ja kasvaneet lannoitusmäärät mahdollistavat pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteen noston. Puun reaalisten kantohintojen pitkän aikavälin ennusteessa tehdyt kuluttajahintaindeksin päivitykset laskivat metsän arvoa lievästi. Käyvän arvon laskennassa käytetty reaalinen diskonttokorko 3,5% verojen jälkeen säilyi ennallaan. Diskonttokoron laskennassa nimellisestä korosta 5,5% verojen jälkeen vähennetään inflaatio-oletuksena EU:n virallisen pitkän aikavälin tavoitetason mukainen 2,0%.

Käyvän arvon nousulla ja liikevoiton parannuksella ei ole kassavirtavaikutusta. Tulosvaikutuksessa on eliminoitu vuoden aikana ostettujen metsätilojen hankintahinta.  Metsän käyvän arvon tarkemmat laskentaperiaatteet on kuvattu yhtiön 2016 tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet. 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148

Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 761

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoona euroa, ja taseen koko on noin 1,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 50 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.