Julkaistu: 2017-09-26 11:30:00 CEST
Metsä Board Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Metsä Board Oyj julkistaa 2019 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 26.9.2017 klo 12.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TAKAISINOSTOTARJOUS TAI SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metsä Board Oyj (”Yhtiö”) julkistaa lopulliset tulokset liittyen kaikille 13.3.2019 erääntyvien 225 miljoonan euron 4,000 % velkakirjojen (ISIN: FI4000085550) (”2019 velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä 2019 velkakirjansa käteistä vastaan 14.9.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen kokonaismäärä oli nimellisarvoltaan yhteensä 157 731 000,00 euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2019 velkakirjojen hyväksyminen on ollut ehdollinen, rajoituksetta, 14.9.2017 tiedotetun mukaisesti uusien velkakirjojen (”Uudet velkakirjat”) hinnoittelulle (”Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto”). Yhtiö tiedottaa, että Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja vastaavasti Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2019 velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat 2019 velkakirjat täysimääräisinä.

2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 061,91 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille myös kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinoston selvityspäivä on 29.9.2017. Kaikki Yhtiön hankkimat 2019 velkakirjat tullaan mitätöimään. Sellaiset 2019 velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan. 

Danske Bank A/S ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:
Danske Bank A/S, +45 45 14 67 24, liabilitymanagement@danskebank.dk
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09, LiabilityManagement@seb.se

Tarjouksentekijän asiamies:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Lisätietoa:
Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. +358 10 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 976 333

 

METSÄ BOARD OYJ
 

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

 

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä velkakirjoja maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä velkakirjoihin liittyvää esitettä ole tai tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.