Published: 2017-09-25 11:16:27 CEST
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 38. viku 2017 keyptu Hagar hf. 1.899.188 eigin hluti fyrir kr. 64.152.636 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
20.9.2017 11:23 500.000 34,00 17.000.000 31.600.059
20.9.2017 15:09 449.594 33,70 15.151.318 32.049.653
21.9.2017 09:30 500.000 33,70 16.850.000 32.549.653
21.9.2017 09:30 449.594 33,70 15.151.318 32.999.247
Samtals   1.899.188   64.152.636  
           

  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 14. ágúst 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 13.830.898 hluti í félaginu sem samsvarar 55,3% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 492.052.120 sem samsvarar 49,2% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 32.999.247 eigin hluti, eða 2,82% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.