Published: 2017-09-10 15:38:41 CEST
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 36. viku 2017 keyptu Hagar hf. 960.770 eigin hluti fyrir kr. 33.625.832 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
4.9.2017 09:49 500.000 35,00 17.500.000 27.915.101
4.9.2017 09:50 449.594 35,00 15.735.790 28.364.695
6.9.2017 10:09 11.176 34,90 390.042 28.375.871
Samtals   960.770   33.625.832  
           

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 14. ágúst 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 9.207.522 hluti í félaginu sem samsvarar 36,8% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 331.463.026 sem samsvarar 33,1% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 28.375.871 eigin hluti, eða 2,42% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.