Published: 2017-09-04 10:00:00 CEST
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 35. viku 2017 keyptu Hagar hf. 1.599.594 eigin hluti fyrir kr. 57.230.033 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
29.8.2017 10:47 496.087 36,00 17.859.132 26.311.594
29.8.2017 11:19 100.000 35,90 3.590.000 26.411.594
29.8.2017 12:17 353.507 35,90 12.690.901 26.765.101
30.8.2017 14:18 150.000 35,60 5.340.000 26.915.101
31.8.2017 15:23 500.000 35,50 17.750.000 27.415.101
Samtals   1.599.594   57.230.033  
           

  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 14. ágúst 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 8.246.752 hluti í félaginu sem samsvarar 33,0% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 297.837.193 sem samsvarar 29,8% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 27.415.101 eigin hluti, eða 2,34% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.