Published: 2017-08-20 22:39:17 CEST
Hagar hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 33. viku 2017 keyptu Hagar hf. 2.848.782 eigin hluti fyrir kr. 102.841.030 eins og hér segir:

 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir Haga eftir viðskipti
14.8.2017 09:55 500.000 36,05 18.025.000 19.668.349
14.8.2017 09:55 449.594 36,05 16.207.864 20.117.943
15.8.2017 15:20 500.000 35,75 17.875.000 20.617.943
15.8.2017 15:20 449.594 35,75 16.072.986 21.067.537
18.8.2017 13:28 500.000 36,50 18.250.000 21.567.537
18.8.2017 13:28 449.594 36,50 16.410.181 22.017.131
Samtals   2.848.782   102.841.030  
           
           

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 14. ágúst 2017, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 11. ágúst 2017.

Hagar hafa nú keypt samtals 2.848.782 hluti í félaginu sem samsvarar 11,4% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 102.841.030 sem samsvarar 10,3% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 22.017.131 eigin hluti, eða 1,88% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.171.502.190.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 25.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.000 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 6. júní 2018 eða fram að aðalfundi félagsins 2018, nema ef skilyrði um hámarkskaup verða uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.