Offentliggjort: 2017-08-15 09:35:59 CEST
Vestjysk Bank A/S
Intern viden

Vestjysk Bank foretager førtidig indfrielse af statslig hybrid lånekapital

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


15. august 2017Vestjysk Bank foretager førtidig indfrielse af statslig hybrid lånekapital

I august 2009 indgik Vestjysk Bank en aftale med Den Danske Stat om et statsligt kapitalindskud i form af konverterbar hybrid lånekapital i henhold til lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud. Den udestående hovedstol på lånet, der blev ydet i henhold til aftalen, var DKK 287.600.000.

Under henvisning til lånevilkårene meddeles det, at lånet er indfriet d.d. Indfrielsen sker i henhold til lånevilkårene til kurs 110 svarende til DKK 316.360.000 sammen med påløbne renter, som udgør DKK 2.017.569,25.

Betydning for bankens kapital og solvens
Indfrielsen betyder isoleret, at bankens kapitalgrundlag umiddelbart reduceres med DKK 315.000.000. Indfrielsen har ingen effekt på solvensoverdækningen for banken.

Indfrielsen sker i kombination med (i) udstedelse af kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital på DKK 155.000.000 og kapitalbeviser i form af supplerende kapital (Tier 2) på DKK 225.000.000 og (ii) førtidig indfrielse af ansvarlig kapital for samlet DKK 200.000.000 med tillæg af renter. Der henvises til bankens selskabsmeddelelser af 14. august 2017.

Den samlede nettoeffekt af nyoptagelser og indfrielser betyder isoleret, at bankens kapitalgrundlag reduceres med DKK 55.000.000. Med bankens den 10. august 2017 offentliggjorte halvårsrapport pr. 30. juni 2017 som beregningsgrundlag vil solvensen efter nyoptagelser og indfrielser udgøre 13,6 % mod et opgjort solvensbehov på 10,5 %.Vestjysk Bank A/S


Jan Ulsø Madsen
adm. bankdirektør
Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Vestjysk Bank foretager førtidig indfrielse af statslig hybrid lånekapital.pdf