Offentliggjort: 2017-08-14 09:17:02 CEST
Vestjysk Bank A/S
Intern viden

Vestjysk Bank udsteder ny efterstillet gæld

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


14. august 2017Vestjysk Bank udsteder ny efterstillet gæld

Som led i den helhedsplan, der er beskrevet i Vestjysk Banks selskabsmeddelelse af 12. juni 2017, er der d.d. udstedt kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital på DKK 155.000.000 og kapitalbeviser i form af supplerende kapital (Tier 2) på DKK 225.000.000.

Ny hybrid kernekapital
Den udstedte hybride kernekapital har en ubegrænset løbetid, men kan af Vestjysk Bank med Finanstilsynets tilladelse tilbagebetales efter 5 år og under særlige omstændigheder før 5 år efter udstedelsesdatoen. Den hybride kernekapital kan ikke opsiges af kapitalbevisejerne. Den hybride kernekapital nedskrives automatisk, såfremt Vestjysk Banks egentlige kernekapitalprocent falder til under 5,125 %. Nedskrives den hybride kernekapital som følge af et brud på den egentlige kernekapitalprocenttrigger, kan Vestjysk Bank efterfølgende vælge at genopskrive hovedstolen på den hybride kernekapital med de restriktioner, der følger af CRR forordningen. Desuden må en genopskrivning ikke forhindre en rekapitalisering af Vestjysk Bank.

Den hybride kernekapital har en fast kuponrente de første 5 år på 8,5 % p.a. og forrentes derefter med en variabel halvårlig kuponrente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg af et kreditspænd, der udgør 8,50 % fratrukket den danske 5-årige swaprente offentliggjort af Nasdaq Copenhagen A/S.

Ny supplerende kapital
Den udstedte supplerende kapital har en løbetid på 10 år, men kan af Vestjysk Bank med Finanstilsynets tilladelse tilbagebetales efter 5 år og under særlige omstændigheder før 5 år efter udstedelsesdatoen. Den supplerende kapital kan ikke opsiges af kapitalbevisejerne. Den supplerende kapital har en fast kuponrente de første 5 år på 6,5 % p.a. og derefter en variabel halvårlig kuponrente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg af et kreditspænd, der udgør 6,50 % fratrukket den danske 5-årige swaprente offentliggjort af Nasdaq Copenhagen A/S.

Kapitalbeviserne i form af hybrid kernekapital og supplerende kapital (Tier 2) udstedes med valør den 16. august 2017.

Betydning for bankens kapital og solvens
Udstedelserne af ny hybrid kernekapital og supplerende kapital betyder isoleret, at bankens kapitalgrundlag umiddelbart forbedres med DKK 380.000.000 og at solvensen, med bankens den 10. august 2017 offentliggjorte halvårsrapport pr. 30. juni 2017 som beregningsgrundlag, vil udgøre 16,3 % mod et opgjort solvensbehov på 12,8 %.

Optagelsen sker i kombination med førtidig indfrielse af (i) statslig hybrid lånekapital med en udestående hovedstol på DKK 287.600.000 som i henhold til lånevilkårene sker til kurs 110 svarende til DKK 316.360.000 med tillæg af renter og (ii) ansvarlig kapital for samlet DKK 200.000.000 med tillæg af renter, som vil blive kommunikeret særskilt til markedet.

Den samlede nettoeffekt af nyoptagelser og indfrielser betyder isoleret, at bankens kapitalgrundlag reduceres med DKK 55.000.000. Med bankens den 10. august 2017 offentliggjorte halvårsrapport pr. 30. juni 2017 som beregningsgrundlag vil solvensen efter nyoptagelser og indfrielser udgøre 13,6 % mod et opgjort solvensbehov på 10,5 %.Vestjysk Bank A/S


Jan Ulsø Madsen
adm. bankdirektør
Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Vestjysk Bank udsteder ny efterstillet gæld.pdf