Julkaistu: 2017-08-10 07:30:00 CEST
Marimekko Oyj
Puolivuosikatsaus

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017: Liikevaihto laski hieman kampanja-ajoituksen johdosta; tulos oli yhtiön odotusten mukainen ja hyvällä tasolla

Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 10.8.2017 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017: Liikevaihto laski hieman kampanja-ajoituksen johdosta; tulos oli yhtiön odotusten mukainen ja hyvällä tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.fi kohdassa Tiedotteet & julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto laski 3 prosenttia 22,8 miljoonaan euroon (Q2/2016: 23,5). Merkittävin syy laskuun oli Suomessa toteutetun myyntikampanjan ajoitus.
  • Liiketulos laski vertailukaudesta ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,9).
  • Liiketulosta heikensi Suomen-myynnin lasku, joka johtui joka kevät toteutettavan myyntikampanjan ajoituksesta. Kesän alennuskampanja toteutettiin edellisvuotista maltillisempana, mikä paransi suhteellista myyntikatetta.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 45,3 miljoonaa euroa (1–6/2016: 44,5).
  • Liiketulos parani merkittävästi edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1,6 miljoonaa euroa (-0,2). Vertailukauden liiketulokseen sisältyi 0,8 miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelykulu. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (0,7).
  • Liiketulosta paransivat suhteellisen myyntikatteen nousu, myynnin kasvu Suomessa sekä vertailukautta pienemmät poistot.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2017 (ennallaan)

Marimekko-konsernin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan vuonna 2017 olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Avainluvut

(Milj. euroa)                                      4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos,
%
1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos,
%
1-12/
2016
Liikevaihto 22,8 23,5 -3 45,3 44,5 2 99,6
Kansainvälinen myynti 10,4 10,1 3 21,0 20,9 1 43,8
    osuus liikevaihdosta, % 45 43   46 47   44
Käyttökate (EBITDA) 1,5 1,9 -18 3,3 1,9 72 9,4
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1,5 1,9 -20 3,5 2,7 28 10,2
Liiketulos 0,7 0,9 -20 1,6 -0,2   5,2
Vertailukelpoinen liiketulos 0,7 0,9 -23 1,8 0,7 175 6,1
Liiketulosmarginaali, % 3,1 3,7   3,5 -0,4   5,3
Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, % 3,1     3,9   4,0     1,5       6,1
Kauden tulos 0,1 0,7 -86 0,7 -0,3   4,0
Tulos/osake, euroa 0,01 0,08 -86 0,08 -0,03   0,50
Liiketoiminnan rahavirta -1,6 0,9   -2,7 -3,0 9 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       17,4     6,3       15,8
Omavaraisuusaste, %       54,0 48,3   58,5
Bruttoinvestoinnit 0,4 1,2 -64 0,7 1,4 -50 2,7
Henkilöstö kauden lopussa       452 469 -4 431
    joista Suomen ulkopuolella       109 115 -5 111
Brändimyynti* 40,9 53,4 -23 85,6 97,5 -12 199,3
    josta Suomen ulkopuolella 24,6     36,4 -33 53,1     65,1     -19     124,1
    kansainvälisen myynnin osuus, % 60     68   62     67       62
Myymälöiden lukumäärä       163 158 3 159

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta. Laskentatapaa vuodelle 2017 on tarkennettu käytettävien kertoimien osalta; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2016 lukuihin.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Vahvistunut myyntikate tuki tuloskehitystämme.

Huhti-kesäkuussa liikevaihtomme laski 3 prosenttia, mikä pääosin johtui Suomessa vuosittain toteutettavan myyntikampanjan ajoituksesta. Tänä vuonna kampanjamme ajoittui maalis-huhtikuun vaihteeseen, kun se viime vuonna oli kokonaisuudessaan vuoden toisella neljänneksellä. Lisäksi Suomessa sijaitsevan päävarastomme muutto aiheutti väliaikaista myynninmenetystä. Varaston muutolla pyrimme lisäämään logistiikkaprosessiemme kustannustehokkuutta ja ketteryyttä ja sitä kautta vahvistamaan kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Kesän alennuskampanjamme oli edellisvuotista maltillisempi, ja olen iloinen, että onnistuimme parantamaan suhteellista myyntikatettamme.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme nousi 2 prosenttia; liiketuloksemme kasvoi 1,6 miljoonaan euroon (-0,2), ja vertailukelpoinen liikevoittomme oli 1,8 miljoonaa euroa (0,7). Kannattavuuttamme paransivat suhteellisen myyntikatteen nousu, myynnin kasvu Suomessa sekä vertailukautta pienemmät poistot. On hyvä huomioida, että alallemme tyypillisesti liikevaihtomme on ensimmäisellä vuosipuoliskolla kausiluonteisesti alhainen suhteessa toimintakuluihin. Olen tyytyväinen siihen, että viime vuonna toteutettujen uudelleenjärjestelyjen jälkeen olemme pystyneet pitämään kustannukset tavoittelemallamme tasolla.

Mallistojemme ja brändimme uudistaminen etenee, ja olen luottavainen siihen, että olemme oikealla tiellä ja tekemämme työ parantaa mahdollisuuksiamme vastata kansainvälisen asiakaskuntamme tarpeisiin entistäkin paremmin. Kuten olemme aiemmin kertoneet, keskitymme tänä vuonna tuotevalikoima- ja hinnoittelustrategioidemme täsmentämiseen hakeaksemme selvästi aiempaa vahvempaa kasvua ja kannattavuutta.

Olemme myös jatkaneet hankintaketjumme tehokkuuden kehittämistä. Heinäkuussa hankintaketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitetty Tina Broman aloittaa tehtävässään lokakuussa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2017

Maailmantaloudessa yleisen epävarmuuden ennakoidaan jatkuvan, ja kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon markkina-alueilla. Jälleenmyyjät ovat varovaisia lisäostoissaan ja uusien tavarantoimittajien valinnoissa, minkä ennakoidaan heijastuvan Marimekon tukkumyyntiin myös vuonna 2017.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa on nähtävissä aiempaa myönteisempi vire, ja kehityksen ennakoidaan olevan maltillista. Kertaluontoiset kampanjatoimitukset vaikuttivat positiivisesti yhtiön myyntiin vuonna 2016, mutta vuodelle 2017 ei vastaavan suuruisia toimituksia ole tiedossa. Suomessa Marimekon myynnin ilman kertaluontoisia kampanjatuloja odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla. Noin puolet vuonna 2017 avattavista Marimekko-myymälöistä ja -shop-in-shopeista sijoittuu Aasian-Tyynenmeren alueelle, ja yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä. Australiassa näkymien ennakoidaan jatkuvan positiivisina.

Vuonna 2017 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa. Tavoitteena on avata noin 10 - 20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Valtaosa uusista myymälöistä on shop-in-shopeja. Lisäksi yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä. Oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan.

Pohjoisamerikkalaisen yrityksen kanssa solmitun lisenssisopimuksen myötä Pohjois-Amerikan-lisenssituottojen arvioidaan kasvavan hieman.

Vuoden 2017 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016 (4,4 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa (2,7).


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Aalto, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2016 tuotteiden brändimyynti oli 199 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto lähes 100 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 400 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com


Marimekko Puolivuosikatsaus_tammi-kesäkuu_2017.pdf