Offentliggjort: 2017-08-03 15:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 71, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2017 gennemføres en elektronisk auktion i
august 2017.
Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.
Auktionen: Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
Deltagere: Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked
på NASDAQ Copenhagen.
Auktionerne foregår tirsdag den 22. august til torsdag den 24. august 2017.
Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.
Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.
Salget afregnes med valør den 2. oktober 2017.
Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på side 3 i PDF
dokumentet. Beløbene der skal sælges på auktionen opskrives i VP fredag d. 18.
august 2017.
Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.
Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen
dagligt inden kl. 14.00.
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontakt
personer er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon
33 33 14 44
For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for
det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.
For obligationer med rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for
den effektive rente i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan
ikke stige mere end 5 procentpoint og begrænsningen er en betingelse for den
endelige afslutning af salget og tildeling af obligationer.
Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf