Offentliggjort: 2017-07-18 17:22:01 CEST
Vestjysk Bank A/S
Købstilbud

Afslutning og det endelige resultat af det frivillige købstilbud

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


18. juli 2017

 

  

Afslutning og det endelige resultat af det frivillige købstilbud

I forlængelse af meddelelse af 12. juni 2017 og 19. juni 2017 vedrørende offentliggørelse af frivilligt købstilbud og tilbudsdokument skal det hermed meddeles, at Vestjysk Bank A/S i dag har modtaget vedhæftede meddelelse om afslutning og det endelige resultat af det frivillige købstilbud til aktionærerne i Vestjysk Bank A/S fra investorgruppen bestående af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, C.L. Davids Fond og Samling, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som repræsentant for diverse investorer, ISP Pension, Novo A/S, Nykredit Realkredit A/S og Vestjylland Forsikring gs.

Købstilbuddet gennemføres i forlængelse af, at tilbudsperioden udløb den 18. juli 2017, kl. 16.00 (dansk tid), og idet alle betingelser i købstilbuddet er opfyldt.

Som det fremgår, forventes afviklingen af købstilbuddet ved afregning overfor de aktionærer som har accepteret købstilbuddet at finde sted fredag den 21. juli 2017.

Offentliggørelse af denne meddelelse om afslutning og det endelige resultat af købstilbuddet sker i medfør af § 21, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud.

 

 

Vestjysk Bank A/S
 

Vagn Thorsager
bestyrelsesformand

 

 

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk

 

 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en invitation til at sælge eller købe aktier i Vestjysk Bank A/S. Det frivillige købstilbud vil hverken direkte eller indirekte blive fremsat i en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og andre dokumenter vedrørende det frivillige købstilbud må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde inden for en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion og i de udelukkede jurisdiktioner USA, Canada, Japan, Australien, Hong Kong og Sydafrika. Det frivillige købstilbud bliver fremsat udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet, der vil blive udarbejdet og offentliggjort af investorerne, som ovenfor beskrevet. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for det det frivillige købstilbud. Aktionærerne i Vestjysk Bank A/S anbefales at læse tilbudsdokumentet og alle tilhørende dokumenter igennem, da disse vil indeholde vigtige oplysninger vedrørende det frivillige købstilbud. Aktionærerne gøres opmærksomme på, at denne selskabsmeddelelse ikke udgør en anbefaling eller redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S for det frivillige købstilbud i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 23.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Et eventuelt udbud af værdipapirer vil alene ske i overensstemmelse med gældende regler for sådanne udbud, herunder, men ikke begrænset til, direktiv 2003/71/EF (med senere ændringer og gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater "Prospektdirektivet"), og ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Vestjysk Bank, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, eller i henhold til gældende undtagelser i Prospektdirektivet.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, udgør, eller kan udgøre, fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. De er i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

 


Endeligt resultat købstilbud.pdf
Meddelelse fra Investorgruppen til Vestjysk Bank om købstilbuddets udløb..pdf