Publicerad: 2017-06-26 12:00:00 CEST

Metsä Group skapar virtuell skog i samarbete med Tieto

Pressmeddelande 26.6.2017

Metsä Group har aktivt utnyttjat digitaliseringen för utveckling av befintliga och nya tjänster för skogsägarna. Nu skapar vi en virtuell skogsdemo, för att vi i framtiden tillsammans med skogsägaren ska kunna göra ett virtuellt besök till skogsägarens egen skog.

Metsä Group gjorde sin första elektroniska virkesaffär och sålde skogstjänster i webbtjänsten Metsäverkko redan för två år sedan. Ett halvt år tidigare fick ägarmedlemmarna en möjlighet att sköta sina skogsärenden oberoende av plats och tid med hjälp av Metsäverkkos mobiltillämpning. Över 30 procent av Metsä Groups virkesaffärer under april-maj gjordes redan elektroniskt och av skogsvårdstjänsterna såldes redan inemot 40 procent på webben. Det fördomsfria utvecklingsarbetet av tjänster fortsätter starkt.

”För närvarande utvecklar vi i samarbete med Tieto Abp och startupföretaget CTRL Reality en virtuell skogsdemo, som kommer att bli färdig till hösten”, berättar Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen. ”Målet är på lite längre sikt ställt vid att tillsammans skapa en metod för att skapa en virtuell skog av vilken skog som helst utgående från olika datakällor.”

Virtuell skogsbruksplan snart möjlig

Jumppanen har en vision om att en virtuell skogsbruksplan är verklighet redan under de närmaste åren – teknologin och utrustningen utvecklas verkligt snabbt. Metsä Group testar redan under sommaren i samarbete med tre startupföretag användning av drönare, dvs. fjärrstyrda quadrokoptrar och radiostyrda flygplan med fasta vingar för insamling av data, i syfte att utveckla nya metoder för att ställa upp skogsbruksplaner.

”Vi har utvecklat olika metoder för drönare sedan vinter 2016 och testresultaten har varit goda. Nu testar vi metoder för att få noggrannare och mera mångsidig information om skogen. Vi tror att vi har hittat en metod för att komma åt information om enskilda träd – ända ned till att fastställa trädslag. Dessutom har vi en möjlighet att samla in information om skogens hälsotillstånd och till exempel upptäcka barkborreangrepp redan innan människoögat kan se dem”, berättar Jumppanen.

”I framtiden kan vi utnyttja en virtuell skogsbruksplan då vi träffar skogsägaren och göra ett virtuellt besök i skogsägarens skog. I den virtuella skogen kan vi visa vilka avverkningar och skogsvårdsarbeten är aktuella och ge en uppskattning av inkomster och utgifter. I den virtuella verkligheten kan vi också visa hur det kunde se ut i skogen efter att olika åtgärder har utförts.” 

 

METSÄ GROUP

 

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, tfn 050 526 4911

 

www.metsagroup.com 

Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper.

Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 600. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 1041 000 finska skogsägare.