Julkaistu: 2017-06-16 14:30:00 CEST
Martela Oyj
Sisäpiiritieto

MARTELAN NÄKYMÄT 2017

MARTELA OYJ                         PÖRSSITIEDOTE          16.6.2017  klo 15.30     


MARTELAN NÄKYMÄT 2017

Martela-konserni alentaa vuoden 2017 liikevaihto- ja liiketulosohjeistustaan. Muutos johtuu projektien kausivaihteluista erityisesti Ruotsin markkinoilla sekä
jonkin verran uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista toiminnallisista haasteista.

UUSI OHJEISTUS 2017

Martela-konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan heikkenevän ja liiketuloksen heikkenevän hieman edellisvuodesta. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla

EDELLINEN OHJEISTUS 2017

Martela-konsernin vuoden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.

Konsernin vuoden 2016 liikevaihto oli 129,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 6,2 miljoonaa euroa.

Martela julkaisee vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 9.8.2017.

Martela Oyj

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

 

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

   

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi


 


2017_0616 tiedote.pdf