Published: 2017-06-07 12:33:26 CEST
Hagar hf.
Niðurstöður hluthafafundar

Hagar hf. - Niðurstöður aðalfundar 7. júní 2017

Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 7. júní 2017. Fundurinn hófst kl. 09:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:

 

  1. Ársreikningur (dagskrárliður 2)

Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, var lagður fram og samþykktur samhljóða.

 

  1. Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)

Tillaga stjórnar Haga hf. um að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2017 var samþykkt samhljóða.

 

  1. Tillaga um heimild til að hækka hlutafé (dagskrárliður 4)

Tillaga stjórnar Haga hf. um að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum félagsins var samþykkt samhljóða:

 

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnin skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir hækkun verður kr. 1.263.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur út á aðalfundi félagsins árið 2018 sem áætlaður er þann 6. júní. Heimild þessi skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“

 

  1. Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)

Tillaga stjórnar Haga hf. um að stjórnarlaun hækki um 9%, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 600.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 300.000,- á mánuði var samþykkt samhljóða. Auk þess var samþykkt að laun varaformanns verði kr. 450.000,- á mánuði. Þá var samþykkt samhljóða tillaga stjórnar um að laun í undirnefndum stjórnar verði kr. 80.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð.

 

  1. Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)

Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins, en hún var óbreytt frá áður samþykktri starfskjarastefnu. Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða.

 

  1. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)

Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:

 

            Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969

            Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369

            Salvör Nordal, kt. 211162-5119

            Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529

            Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729

 

Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið. Allir frambjóðendur voru áður í stjórn félagsins.

 

Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.

 

  1. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 8)

Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. Tillagan var samþykkt samhljóða.


Starfskjarastefna Haga júní 2017_samþykkt á aðalfundi.pdf
Niðurstöður aðalfundar 070617.pdf
Kynning á aðalfundi 7. júní 2017.pdf