Publicerad: 2017-05-24 11:10:00 CEST

Metsä Group testar drönare för att göra skogsbruksplaner

Pressmeddelande 24.5.2017

Med hjälp av drönare, dvs. quadrokopter får man noggrannare uppgifter om skogstillgångar och information om barkborrarnas skador redan innan de är synliga för människoögat. De nya metoderna kan revolutionera skogsbruksplaneringen, säger direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.

Metsä Group testar tre nya skogsmätningsmetoder under inkommande sommar. Metoderna utnyttjar drönare, dvs. fjärrstyrda quadrokoptrar och drönare med fasta vingar. Målet är ställt vid att utveckla nya metoder för bland annat utförande av skogsbruksplaner. 

”Med hjälp av de metoder som testar, får vi noggrannare information än till exempel den som finns i MinSkog.fi. Vi tror att vi har hittat en metod för att komma åt detaljerad information om enskilda träd – ända ned till att fastställa trädslag”, berättar direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen. 

Fastighet på 50–500 hektar med en flygning

Två olika metoder testas för mätning av skogstillgångar. I samarbete med företaget MosaicMill utvecklas en metod, där man flyger över skogsfastigheten med en drönare och mäter träden med hjälp av digital bildanalys. I framtiden skulle uppmätt data överföras till ett program i molntjänst, vilket producerar skogsbruksplanen. Under en flygning kan man mäta en 50–100 hektar stor fastighet. Drönarnas batterier utvecklas hela tiden, så flygtiderna kommer i framtiden att vara längre än för närvarande.

Med ett annat företag testas samma sak, men flygningen sker med en drönare med fasta vingar, dvs. radiostyrda småflyg. Dess flygtid är längre, varvid man kan mäta upp cirka 500 hektar på en flygning, berättar Jumppanen. I metoden mäts skogen med laserskanning. Metoden testas i samarbete med Finsilva Oyj.

Information om barkborreskador på förhand

Metsä Group testar i samarbete med Tieto Oyj en metod, med vilken man kan upptäcka barkborreskador redan före det mänskliga ögat kan se dem. Anordningen som finns på en drönare upptäcker träd vars vätskecirkulation är störd. I framtiden är målet ställt vid att avverka de angripna träden innan stocken är förstörd och blir till mindre värdefull massaved.

”Vi har utvecklat olika drönarmetoder sedan vintern 2016. Tidigare testresultat har varit goda och nu är det dags för vidareutveckling”, säger Jumppanen. Han tror att de nya metoderna kan revolutionera hela skogsplaneringsprocessen.

”Med hjälp av de nya metoderna sjunker skogsbruksplaneringskostnaderna i framtiden och skogsfastigheternas uppgifter blir allt noggrannare. I framtiden kan det vara möjligt at få en drönarvideo över objektet att se på då man ämnar köpa skog. Virtuella 3D-skogsbruksplaner är också möjliga i framtiden.”

 

METSÄ GROUP

 

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, tfn 050 526 4911

 

www.metsagroup.com 

Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper.

Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 600. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 1041 000 finska skogsägare.