Offentliggjort: 2017-05-19 12:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 49, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. juli 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udtrækning pr. 1. juli 2017.pdf
Udtrækning pr. 1. juli 2017.xml