Julkaistu: 2017-05-10 07:30:00 CEST
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017: Liikevaihto ja tulos paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 10.5.2017 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017: Liikevaihto ja tulos paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.fi kohdassa Tiedotteet & julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (Q1/2016: 20,9). Valtaosin kasvu johtui Suomessa toteutetun myyntikampanjan ajoituksesta.
  • Liiketulos parani edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,1). Vertailukauden liiketulokseen sisältyi 0,8 miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelykulu. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,3).
  • Liiketulosta paransivat myynnin kasvu Suomessa, suhteellisen myyntikatteen nousu ja vertailukautta alempi kustannustaso.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2017 (ennallaan)

Marimekko-konsernin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan vuonna 2017 olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Avainluvut
 

Milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 1-12/2016
Liikevaihto 22,5 20,9 7 99,6
Kansainvälinen myynti 10,7 10,8 -2 43,8
   osuus liikevaihdosta, % 47 52   44
Käyttökate (EBITDA) 1,7 0,0   9,4
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 2,0 0,8 142 10,2
Liiketulos 0,9 -1,1   5,2
Vertailukelpoinen liiketulos 1,1 -0,3   6,1
Liiketulosmarginaali, % 3,9 -5,1   5,3
Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, % 5,0 -1,2   6,1
Kauden tulos 0,6 -1,0   4,0
Tulos/osake, euroa 0,07 -0,12   0,50
Liiketoiminnan rahavirta -1,1 -4,0   6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,0 4,4   15,8
Omavaraisuusaste,  % 62,5 53,4   58,5
Bruttoinvestoinnit 0,3 0,2 36 2,7
Henkilöstö kauden lopussa 414 439 -6 431
   joista Suomen ulkopuolella 99 113 -12 111
Brändimyynti* 44,7 44,1 2 199,3
   josta Suomen ulkopuolella 28,5 28,7 -1 124,1
   kansainvälisen myynnin osuus, % 64 65   62
Myymälöiden lukumäärä 160 155 3 159

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta. Laskentatapaa vuodelle 2017 on tarkennettu käytettävien kertoimien osalta; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2016 lukuihin.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto ja tulos kasvoivat odotustemme mukaisesti.

Liikevaihtomme nousi 7 prosenttia. Merkittävin syy kasvuun oli Suomessa vuosittain toteutettavan myyntikampanjan ajoituksen muutos: tänä vuonna kampanjamme ajoittui maalis-huhtikuun vaihteeseen, kun se viime vuonna oli kokonaisuudessaan vuoden toisella neljänneksellä. Myynti Suomessa kasvoi 17 prosenttia. Liiketuloksemme parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Tähän vaikuttivat myynnin kasvu Suomessa, suhteellisen myyntikatteen kohentuminen sekä viime vuonna tehdyt kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. On hyvä huomioida, että alallemme tyypillisesti liikevaihto on ensimmäisellä neljänneksellä kausiluonteisesti alhainen suhteessa toimintakuluihin.

Olen iloinen siitä, että Suomessa vähittäiskaupan yleisessä markkinatilanteessa on vihdoin nähtävissä piristymisen merkkejä ja kauppa on kääntynyt nousuun useamman heikomman vuoden jälkeen. Kehityksen ennakoidaan kuitenkin olevan maltillista. Sen sijaan epävarmuus maailmantaloudessa ei näytä hellittävän kuluvanakaan vuonna muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. On myös nähtävissä, että kuluttajat kaikilla markkinoilla ovat entistä hintatietoisempia ja etenkin Suomessa hintaherkkyys kuluttajien ostokäyttäytymisessä on lisääntynyt viime vuosina.

Kuluvana vuonna jatkamme pitkäjänteistä kehitystyötämme mallistojemme ja brändimme uudistamiseen liittyen. Hakeaksemme selvästi aiempaa vahvempaa kasvua tulevaisuudessa olemme lähteneet vahvistamaan mallistojemme kaupallisuutta yhtiön alkuperäistä positiivista ja värikästä designfilosofiaa korostaen. Alkuvuonna olemme keskittyneet jäsentämään erityisesti vaatetuksen tuotevalikoimastrategian raameja. Olen luottavainen siihen, että olemme oikealla tiellä ja tekemämme työ parantaa mahdollisuuksiamme vastata kansainvälisen asiakaskuntamme tarpeisiin entistäkin paremmin.

Digitalisaatio on jo vuosia ollut yksi toimialaamme merkittävimmin mullistavista ilmiöistä. Näemme sen kansainvälistyvälle Marimekolle suurena mahdollisuutena sekä tuotteidemme saatavuuden että brändimme tunnettuuden kasvattamisessa. Odotamme oman verkkokauppamme ja muiden verkkomyyntikanavien jatkavan kasvuaan. Tammikuussa laajensimme verkkokauppamme jakelua 16 uuteen maahan; tällä hetkellä se toimii 29 maassa. Digitaalisen liiketoiminnan ja monikanavaisuuden kehittämisellä on meillä erittäin tärkeä rooli myös tänä vuonna.

Jatkamme määrätietoisesti yhtiön pitkäjänteistä kehittämistä, jolla pyrimme kannattavaan kasvuun ja kilpailukykymme vahvistamiseen.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2017

Maailmantaloudessa yleisen epävarmuuden ennakoidaan jatkuvan, ja kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon markkina-alueilla. Jälleenmyyjät ovat varovaisia lisäostoissaan ja uusien tavarantoimittajien valinnoissa, minkä ennakoidaan heijastuvan Marimekon tukkumyyntiin myös vuonna 2017.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa on nähtävissä aiempaa myönteisempi vire, ja kehityksen ennakoidaan olevan maltillista. Kertaluontoiset kampanjatoimitukset vaikuttivat positiivisesti yhtiön myyntiin vuonna 2016, mutta vuodelle 2017 ei vastaavan suuruisia toimituksia ole tiedossa. Suomessa Marimekon myynnin ilman kertaluontoisia kampanjatuloja odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla. Suurin osa vuonna 2017 avattavista Marimekko-myymälöistä ja -shop-in-shopeista sijoittuu Aasian-Tyynenmeren alueelle, ja yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä. Australiassa näkymien ennakoidaan jatkuvan positiivisina.

Vuonna 2017 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa. Tavoitteena on avata noin 10 - 20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Valtaosa uusista myymälöistä on shop-in-shopeja. Lisäksi yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä. Oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan.

Pohjoisamerikkalaisen yrityksen kanssa solmitun lisenssisopimuksen myötä Pohjois-Amerikan-lisenssituottojen arvioidaan kasvavan hieman.

Vuoden 2017 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016 (4,4 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa (2,7).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Aalto, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2016 tuotteiden brändimyynti oli 199 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto lähes 100 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 400 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com


Marimekko Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017.pdf