Offentliggjort: 2017-05-09 11:50:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 46, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR baserede lån pr. 1.
juli 2017 gennemføres en elektronisk auktion den 30. maj 2017.

Nordea Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark,
filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Obligationer |DK0002038587 NDACIBOR6OA21RF
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Auktionen  |Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
|
|       |Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
|
|       |Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på
|
|       |rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den
|
|       |løbende kuponfastsættelse.
|
|       |Obligationernes kupon pr. 1. juli 2017 fremkommer således: 6
|
|       |måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2017 multipliceres
|
|       |med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten
|
|       |afrundes til 2 decimaler.
|
|       |Investor gøres opmærksom på, at det opnåede rentetillæg er
|
|       |gældende i obligationernes løbetid.
|
|       |Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
|
|       |auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
|
|       |skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
|
|       |fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
tale|
|       |om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få
|
|       |nogen tildeling.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Auktionsdato |Auktionen foregår tirsdag den 30. maj 2017.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Rating    |Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
|
|       |Poor’s.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Beløb    |DKK 14,8 mia. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 24. maj 2017.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Kurs     |Obligationerne sælges til kurs 100,20
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Øvrige    |Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
|
|vilkår    |annoncerede beløb på auktionen.
|
|       |Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
|
|       |herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Bud/afregning|Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 10.30. Der vil ske
|
|       |tildeling af accepterede bud kl. 10.40.
|
|       |Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud
|
|       |ind med to decimaler.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Valør    |3. juli 2017.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+
|Deltagere  |Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions
|
|       |delmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
|       |Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
|
|       |Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17
|
|       |07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.
|
+-------------+----------------------------------------------------------------
-+

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.cibor.1juli.2017DK-ny.pdf