Offentliggjort: 2017-05-08 14:45:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 45, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN
-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år,
inkonverterbar

ISIN-kode  Nom.  Navn       Åbnings Lukke-   Udløbs-   Valuta
       rente/          -    dato    dato
                   dato
       udløb
DK000203858 0,00%  NDACIBOR6OA21RF 10/05  30/04-2021 01/07-2021 DKK
-7      2021           -2017


Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår ENDELIGE VILKÅR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO.pdf