Offentliggjort: 2017-05-08 13:45:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 44, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:


Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare

ISIN-kode  Nom.  Navn     Åbningsdato Lukkedato  Udløbsdato Valuta
       rente/

       udløb

DK000203890 0,5%  0,5NDASDRO30 10/05-2017  31/08-2020 01/10-2030 DKK
-0      2030

DK000203882 1,5%  1,5NDASDRO40 10/05-2017  31/08-2020 01/10-2040 DKK
-7      2040

DK000203874 2,0%  2,0NDASDRO50 10/05-2017  31/08-2020 01/10-2050 DKK
-4      2050


Annuitetsobligation med fast rente og mulighed for afdragsfrihed i 1-10 år,
konverterbar

ISIN-kode  Nom.  Navn      Åbningsdato Lukkedato  Udløbsdato Valuta
       rente/

       udløb

DK000203866 2,5%  2,5NDASDROA50   10/05   31/08-2020 01/10-2050 DKK
-0      2050          -2017


Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår ENDELIGE VILKÅR - FAST RENTE - KONVERTERBAR - SDRO.pdf