Julkaistu: 2017-05-05 14:25:00 CEST
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 5.5.2017 klo 15.25

Componenta Oyj:n 5.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalon ja Tommi Salusen uudelleen hallituksen jäseniksi ja Petteri Walldénin ja Anne Leskelän uusina jäseninä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2016 osoittamasta 336 419 172,22 euron tappiosta 31.12.2016 ja sitä ennen päättyneiltä tilikausilta (josta 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappio on 236 496 663,78 euroa) yhteensä 233 487 815,06 euroa katetaan alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa, ylikurssirahastoa, vararahastoa ja osakepääomaa. Toimenpiteiden jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on 0,00 euroa ja yhtiön osakepääoma on 1 000 000 euroa.

Yhtiökokous päätti myös peruuttaa 15.4.2016 tekemänsä päätöksen enintään 10 000 000 optio-oikeuden antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 19.5.2017 alkaen.
 

Helsinki 5. toukokuuta 2017
 

COMPONENTA OYJ

 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja: 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101 
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.