Julkaistu: 2017-04-21 11:30:00 CEST
Norvestia
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2017

Helsinki, Suomi, 2017-04-21 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Norvestia Oyj           Osavuosikatsaus               21.4.2017 klo 12.30

NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2017

Konsernin tulos oli 7,8 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2017 (4,1 miljoonaa euroa vastaavana kautena edellisenä vuonna).
Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,27).
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 10,2 miljoonaa euroa (5,4).
Substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 6,3 % (2,4 %).
Vuodelta 2016 ei maksettu osinkoa (4,14 euroa per osake vuodelta 2015).

NORVESTIAN OSAKKEIDEN LUNASTUSMENETTELY ON ALKANUT

CapMan Oyj jätti tammikuussa hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle välimiesmenettelyn aloittamisesta koskien Norvestian vähemmistöosakkeiden lunastamista. CapMan omistaa 92,5 prosenttia Norvestian osakkeista. CapMan on ilmoittanut tarjoavansa tässä pakollisessa lunastusmenettelyssä 7,14 euroa osakkeelta käteisenä Norvestian vähemmistöosakkeenomistajille. Lopullisesta lunastushinnasta päättää Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus. Välimiesoikeuden päätöstä odotetaan viimeistään syksyllä. Vähemmistöosakkeenomistajien etua valvomaan on Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä määrätty uskottu mies KTM, OTM Olli Rautiainen. Hallitus päätti 12.4.2017 hakea Norvestian osakkeiden poistamista pörssilistalta.

PÄÄOMAMARKKINAT

Vuosi 2017 alkoi pääomamarkkinoilla positiivisesti. Lähes kaikki maailman tärkeimmät osakemarkkinat nousivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Helsingin pörssin kehitystä mittaava OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi nousi 4,4 prosenttia ja USA:n pörssin kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi 5,5 prosenttia. Osakemarkkinoiden positiivinen vire on jatkunut marraskuun 2016 USA:n presidentinvaaleista asti. Esimerkiksi OMX Helsinki CAP –tuottoindeksin arvo on noussut vaalien jälkeen yli 12 prosenttia ja S&P 500 -indeksi vielä hiukan enemmän.

Viime kuukausien kurssinousu on ollut monelle sijoittajalle yllätys. Osakkeiden arvostustasot ovat historiallisesti tarkastellen nousseet jo varsin korkeiksi. Korkeiden arvostustasojen vastavoimina toimivat jo monta vuotta jatkunut matala korkotaso ja Euroopan keskuspankin EKP:n tukiostot, jotka ohjaavat edelleen varoja osakemarkkinoille. Osakemarkkinoiden nousun taustalla on yhtiöiden tulosodotusten lisäksi monia muitakin tekijöitä, joista yksi tärkeimmistä on järkevien matalariskisten sijoitusvaihtoehtojen puute.

USA:n presidentin Donald Trumpin lupaukset verojen alentamisesta, teollisuustukien lisäämisestä ja Amerikan suuruuden palauttamisesta ovat myös olleet sijoittajien mieleen. Uusi presidentti on joutunut kuitenkin huomaamaan, ettei muutosten tekeminen USA:n kaltaisessa poliittisessa järjestelmässä ole helppoa. Tästä osoituksena oli hänen ehdottamansa terveydenhuoltouudistuksen kaatuminen senaatissa. Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkuu, jos Donald Trumpin hallinto ei saa vietyä läpi lupaamiaan vero- ja muita uudistuksia.

Suomen talouden kasvulukuja on korjattu viime viikkoina ylöspäin. Viimeisten ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Ennusteiden nosto perustuu etupäässä pitkään odotettuun maailmankaupan piristymiseen. Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia, mikä olisi nopeinta kasvua sitten vuoden 2011.

Seuraavassa taulukossa esitetään indeksituotot eri pörsseissä vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana:

Suomi/OMX Helsinki -indeksi             3,0 %
Suomi/OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 4,4 %
Ruotsi/OMX Stockholm –indeksi               5,3 %
Norja/OBX-indeksi                    0,1 %
Tanska/OMX Copenhagen –indeksi             4,6 %
USA/Nasdaq Composite –indeksi                9,8 %
USA/S&P 500 –indeksi                        5,5 %
Bloomberg European 500 –indeksi         5,3 %
MSCI World –indeksi                      5,9 %
Japani/Nikkei 225 –indeksi             -1,1 %
   
Norvestian pörssikurssi (osinko-oikaistu)       -1,5 %
Norvestian substanssi (osinko-oikaistu)          6,3 %

NORVESTIAN SIJOITUKSET

Norvestian kaksiosainen sijoitusstrategia koostuu markkinasijoituksista ja kasvusijoituksista. Markkinasijoituksia tehdään pääasiassa pohjoismaisiin listattuihin osakkeisiin, rahastoihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Kasvusijoituksia tehdään listaamattomiin yrityksiin, kasvuhakuisiin listattuihin yrityksiin sekä pääomarahastoihin.

Norvestian sijoitukset lukuun ottamatta rahavaroja ja muita likvidejä varoja olivat maaliskuun lopussa 91 % (94 %) kokonaisvaroista. Sijoitukset jakaantuivat käyvän arvon perusteella seuraavasti:

    31.3.2017   31.3.2016
  MEUR % MEUR %
Listatut osakkeet ja osakerahastot* 63,8 50,4 87,4 50,5
Kasvusijoitussalkku 34,9 27,6 41,6 24,1
Joukkovelkakirjalainat ja –rahastot 12,7 10,0 17,3 10,0
Hedgerahastot 3,4 2,7 15,6 9,0
Rahavarat ja muut likvidit varat 11,8 9,3 11,0 6,4
Yhteensä 126,6 100,0 172,9 100,0

* joista osakerahastot 7,0 miljoonaa euroa (13,8).

Konsernin varoista 85,0 % oli euromääräisiä, 8,7 % Ruotsin kruunuissa, 6,1 % Yhdysvaltain dollareissa ja 0,2 % muussa valuutassa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Norvestia oli osakkeiden nettomyyjä. Maaliskuussa salkkuun lisättiin erityisesti hyvää osinkotuottoa maksavia osakkeita. Yhtiö suojasi sijoituksiaan myymällä Euro Stoxx -indeksifutuureita.

KASVUSIJOITUKSET

Helmikuussa Norvestia myi osuutensa nopeasti kasvaneesta Idean Enterprises Oy:stä globaalille IT-palveluyritys Capgeminille. Irtautumisella oli merkittävä positiivinen kassavirtavaikutus Norvestialle ensimmäisellä neljänneksellä. Norvestia sijoitti Ideaniin vuonna 2014 ja omisti yhtiöstä 24,8 prosenttia.

Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin kuuluvat Norvestian kasvusijoitussalkkuun,jota hallinnoi Norvestian tytäryhtiö Norvestia Industries Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on löytää mielenkiintoisia, hyvän kasvupotentiaalin yrityksiä, joiden pitkäjänteisellä ja aktiivisella kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian osakkeenomistajille. Sijoitusstrategiansa mukaisesti Norvestia pyrkii löytämään kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat riittävän suurilla markkinoilla, ja joilla on mahdollisuus hyödyntää palvelu- ja ratkaisuinnovaatioitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Norvestia sijoittaa vähemmistöosuuksiin tai voi olla enemmistössä yhdessä toisen sijoittajan kanssa. Maaliskuun 2017 lopussa kasvusijoitusten salkku koostui kuudesta listaamattomasta yrityksestä, jotka ovat mediatuotantoa ja -konsultointia tarjoava Aste Holding, terveydenhoito- ja hoivapalveluja tarjoava Coronaria, pilvipalveluiden konsultointia tarjoava Fluido, ohjelmistorobotiikan palveluja tarjoava Digital Workforce Services, teleliikenteen liiketoimintatiedon ohjelmistoratkaisuja kehittävä Polystar Instruments sekä varhaiskasvatuspalveluja tarjoava Touhula Varhaiskasvatus. Näiden omistusten käypä arvo oli yhteensä 25,1 miljoonaa euroa.

Myös sijoitukset pääomarahastoihin sisältyvät kasvusijoituksiin. Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Amanda V East –pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 1,5 miljoonaa euroa; Hamilton Lane PE Fund IX -pääomarahastoon noin 5,0 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa USA:n dollaria), josta on nyt sijoitettu 1,2 miljoonaa euroa; Lifeline Ventures Fund I -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 1,7 miljoonaa euroa; Lifeline Ventures Fund III -pääomarahastoon 5,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 0,6 miljoonaa euroa sekä Open Ocean Fund 2015 -pääomarahastoon 3,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia on sijoittanut 0,1 miljoonaa euroa Lifeline Ventures Fund III AB -pääomarahastoon. Näiden omistusten käypä arvo oli yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tilanne pääomamarkkinoilla on vaikeasti arvioitava. Helpointa on ennakoida, että riskittöminä pidettyjen euromaiden matala korkotaso säilyy vuoden 2017 aikana.

Suuria kysymyksiä, joiden merkitystä on vaikea ennakoida, ovat erilaiset vaalit euroalueella. Euroalue selvisi maaliskuussa vuoden ensimmäisestä testistään, kun Hollannin parlamenttivaaleissa ennakkoon vahvana pidetty populistinen puolue menestyi ennakko-odotuksia huonommin. Seuraava testi on huhtikuun 23. päivä, jolloin järjestetään Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Nämä vaalit antavat viitteitä siitä, jatkuuko eurooppalaisten äänestäjien Brexit-äänestyksessä näkynyt voimakas EU-kriittisyys, vai voidaanko Hollannin vaalitulosta tulkita siten, että EU:n kannatus äänestäjien keskuudessa olisi paranemassa. Myöhemmin tänä vuonna järjestetään vielä parlamenttivaalit sekä Saksassa että Italiassa. Näiden vaalien tuloksilla voi olla merkitystä koko EU:n tulevaisuuden kannalta.

Norvestian lähiajan näkymiä ohjaa meneillään oleva CapMan Oyj:n lunastusmenettely Norvestian osakkeista. Lunastusmenettelyyn liittyen Norvestian hallitus on hakenut Norvestian osakkeen poistamista Helsingin pörssistä. On todennäköistä, että Norvestian pörssilistaus päättyy tämän vuoden toisen neljänneksen aikana. Tämän jälkeen Norvestian osakkeella ei voi enää käydä kauppaa Helsingin pörssissä, ja Norvestian taival pörssiyhtiönä päättyy.

TUNNUSLUVUT

  1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
  2017 2016 2016
Tulos per osake, euroa 0,51 0,27 1,24
       
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Omavaraisuusaste, % 91,9 92,4 88,6
Oma pääoma per osake, euroa 8,64 10,52 8,13
Substanssi per osake, euroa 8,64 10,52 8,13
Substanssi, milj. euroa 132,4 161,1 124,6
Osakkeen pörssikurssi, euroa 7,30 7,93 7,41
Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 15 316 560 15 316 560

JULKISTAMISMENETTELY

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Norvestian osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2017. Koko osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla Norvestian kotisivuilta osoitteesta www.norvestia.fi/raportit.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä, 21.4.2017

NORVESTIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Juha Kasanen, toimitusjohtaja, puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

 


Norvestia Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017.pdf