Julkaistu: 2017-04-12 08:00:00 CEST
Norvestia
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

NORVESTIA HAKEE OSAKKEIDENSA POISTAMISTA PÖRSSILISTALTA

Helsinki, Suomi, 2017-04-12 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Norvestia Oyj     Pörssitiedote     12.4.2017 klo 9.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

NORVESTIA HAKEE OSAKKEIDENSA POISTAMISTA PÖRSSILISTALTA

Norvestia Oyj:n hallitus on tänään 12.4.2017 päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Norvestian osakkeilla ja osakkeiden poistamista pörssilistalta. Kaupankäynnin lopettamisen ja osakkeiden poiston pörssilistalta on tarkoitus tapahtua sitten, kun CapMan Oyj on asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Norvestian vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn liittyen ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Norvestian osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. CapMan arvioi, että Norvestian vähemmistöosakkeet tullaan siirtämään CapManille vakuuden asettamisen jälkeen arviolta aikaisintaan kesäkuussa 2017. Menettelyn kulku ja kesto ovat kuitenkin riippuvaisia välimiehistä ja menettelyn muista osapuolista.

Hakemus julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Norvestian osakkeilla ja Norvestian osakkeiden poistamiseksi pörssilistalta tullaan jättämään Nasdaq Helsingin listauskomitealle viimeistään 20.4.2017.

Helsinki, 12.4.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Juha Kasanen, toimitusjohtaja, puh 09-6226 380

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi