Julkaistu: 2006-03-17 13:00:00 CET
Rakentajain Konevuokraamo Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ ON 16.3.2006 SAANUT SEURAAVAN ARVO-
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 17.3.2006 klo 14.00

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ ON 16.3.2006 SAANUT SEURAAVAN ARVO-
PAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAISEN ILMOITUKSEN

Maaliskuun 15. päivästä 2006 alkaen Highfields Capital Management LP:n
hallinnoimien rahastojen Highfields Capital I LP:n, Highfields Capital II LP:n
ja Highfields Capital Ltd.:n omistusosuus on saavuttanut kahdeskymmenesosan
(1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja 15.3.2006 omistusosuus
on seuraava:

Osakkeenomistaja             Osakkeiden     Osuus     Osuus
                    kappalemäärä   osakepää-     ääni-
                              omasta   määrästä

Highfields Capital I LP           199.633     0,7 %     0,7 %

Highfields Capital II LP          481.901     1,6 %     1,6 %

Highfields Capital Ltd.          1.845.516     6,1 %     6,1 %

Total                   2.527.050     8,4 %     8,4 %


RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ
Vesa Koivula
konsernijohtaja
puh. 01066110, 040-5105710, faksi 0106611298


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet