Offentliggjort: 2017-03-15 17:13:43 CET
ALK-Abelló
Forløb af generalforsamling

Generalforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 15. marts 2017

København, 2017-03-15 17:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) afholdt ordinær generalforsamling den 15. marts 2017. 

På generalforsamlingen skete følgende:

 • Årsrapport 2016 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.
   
 • Der blev truffet beslutning om at udbetale et ordinært udbytte på 5,00 kr. pr. A-/B-aktie a 10 kr.
   
 • Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt. Vederlaget er uændret i forhold til 2016.
   
 • Steen Riisgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
   
 • Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.
   
 • Lars Holmqvist, Anders Gersel Pedersen, Jakob Riis og Per Valstorp blev genvalgt til bestyrelsen.
   
 • DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som sel­skabets revisor.
   
 • Bestyrelsens forslag om ændring af retningslinjerne for aflønning af bestyrelse og direktion, opdateret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion samt en tiltrædelses­pakke til den pr. 1/1 2017 tiltrådte adm. direktør Carsten Hellmann på 10,8 mio. kr. bestående af kontant 1,5 mio. kr. og aktieoptioner blev godkendt.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, tlf. 4574 7576


FM_09_17DK_15032017.pdf