Julkaistu: 2017-03-08 13:00:00 CET
Tornator Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Imatra, Finland, 2017-03-08 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2017 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Mikko Mursula, Jari Puhakka, Erkko Ryynänen ja Jari Suominen. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Deloitte & Touche Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2016 osinkona 5,20 euroa osakkeelta, yhteensä 26 miljoonaa euroa.  Osinko maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 17.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2017.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2017 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan ja jäseniksi Jari Puhakan sekä Erkko Ryynäsen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon ja Mikko Mursulan.

 

Lisätiedot:

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, puh. 0400 366 148
Henrik Nieminen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 040 869 7613Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 50 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.