Offentliggjort: 2017-02-28 13:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 24, 2017 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den
28. februar 2017 klokken 10.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB,
Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, den fremlagte årsrapport
med revisionspåtegning og forslaget om at kr. 1.678.000.000 ud af årets overskud
på kr. 1.678.778.421 blev udbetalt som dividende, og resterende overskud
overført til reserverne.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som revisor.

Spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Peter Smith, telefon 61209807.Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab