Offentliggjort: 2017-02-24 12:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 22, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. april 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Presse-Company News udtræk-20170401.pdf
Udtrækning pr. 1. april 2017.xml