Julkaistu: 2017-02-24 08:00:00 CET

Metsä Group: 70 % metsänomistajista valitsee tekopökkelöt

Metsä Group lehdistötiedote 24.2.2017

Metsä Group kysyy aina puukaupan yhteydessä, tehdäänkö metsään tekopökkelöitä. 70 prosenttia metsänomistajista haluaa, että niitä tehdään heidän metsiinsä monimuotoisuutta lisäämään.

Metsä Groupin tekemissä harvennus- ja uudistushakkuissa tehdään kaksi tekopökkelöä hehtaarille, jos metsänomistaja antaa tähän luvan. Ne ovat metsänomistajan vapaehtoinen toimi metsäluonnon hyväksi. Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta, jolloin metsään jää korkea ”kanto”. Puiden valinnassa suositaan lehtipuita.

”Metsänomistajat ovat ottaneet uuden luonnonhoitotoimen todella hyvin vastaan. 70 prosenttia on huima luku uudelle, vapaaehtoiselle toimintatavalle”, Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo sanoo.

Jo viime kuukausien aikana tehdyt kaupat tuottavat kymmeniä tuhansia tulevia kolo- ja lahopuita suomalaisiin metsiin – tällä tahdilla niitä syntyy muutamassa vuodessa satoja tuhansia.

”Kaksi uutta kolopuuta hehtaarilla on merkittävä lisäys, sillä suomalaisessa metsässä asuu tuon kokoisella alueella keskimäärin 1–4 pesivää paria. Tekopökkelö alkaa lahota muutamassa vuodessa ja hyödyttää lahottajia, hyönteisiä ja monia muita metsälintulajeja. Esimerkiksi hömötiaisen on helppo tehdä kolo lahoavaan koivuun”, Soimasuo sanoo.

Metsä Group on aiemminkin tehnyt tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä, jos metsänomistaja on niin toivonut. Uutta on se, että tekopökkelöitä tehdään päätehakkuiden lisäksi myös kasvatushakkuissa, ja lupaa kysytään kaikilta metsänomistajilta puukaupanteon yhteydessä. Näin on toimittu viime lokakuun alusta lähtien.

”Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät ovat talousmetsistämme ne, joissa on vähiten lahopuuta. Kuollut tai lahonnut puu on monelle eliölajille kriittinen rakennepiirre, jota ilman laji ei metsässä selviä. Tekopökkelöiden teko on helppo ja kustannustehokas tapa lisätä lahopuun määrää”, Soimasuo sanoo.

Metsä Groupin käyttämän puun määrä kasvaa voimakkaasti, ja haluamme kantaa entistäkin vahvemmin vastuuta metsien kestävästä käytöstä.

Kuvia tekopökkelöistä löytyy datapankista.

Lisätietoa tekopökkelöistä löytyy verkkosivuiltamme

  

METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:
Janne Soimasuo, ympäristöpäällikkö, Metsä Group, p. 0500 587 099
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group. p. 050 526 4911

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare