Published: 2017-02-01 09:57:16 CET
Icelandair Group hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Gott ár að baki – aukin óvissa varðandi skammtímahorfur

Icelandair Group mun birta afkomu 4. ársfjórðungs 2016 og ársins í heild eftir lokun markaða þann 7. febrúar nk.  Drög að ársreikningi liggja nú fyrir og samkvæmt þeim verður EBITDA ársins í heild í efri mörkum þess bils sem félagið hefur birt á markaði, sem er 210-220 milljónir Bandaríkjadala.

Að undanförnu hefur orðið breyting í bókunarflæði Icelandair til hins verra.  Bókanir eru hægari en gert var ráð fyrir og meðalfargjöld á mörkuðum hafa lækkað umfram spár. Þessa þróun má einkum rekja til aukinnar samkeppni en einnig má leiða líkur að því að óvissa vegna breytinga í alþjóðastjórnmálum hafi áhrif á eftirspurn.  Að auki hafa gjaldmiðlar þróast á óhagstæðan máta miðað við fyrra ár, olíuverð hefur hækkað og verkfall í sjávarútvegi hefur neikvæð áhrif á fraktstarfsemi félagsins. Á móti kemur að horfur í hótelstarfsemi Icelandair Group eru góðar.

Miðað við núverandi forsendur gerir félagið ráð fyrir að EBITDA ársins 2017 verði 140-150 milljónir Bandaríkjadala. Gert er ráð fyrir að verð á þotueldsneyti (án tillits til varna) verði 540 USD/tonn að meðaltali, gengi EUR gagnvart USD verði að meðaltali 1,07 og gengisvísitala íslensku krónunnar verði 164 að meðaltali á árinu 2017.

Þegar hefur verið gripið til ýmissa aðgerða í rekstri samstæðunnar sem gert er ráð fyrir að skili hagræðingu og auknum tekjum. Áfram er gert ráð fyrir hóflegum innri vexti á árinu, og að mati stjórnenda félagsins eru langtímahorfur þess góðar.

Í takt við stefnu félagsins var efnahagsreikningur félagsins sterkur í árslok 2016. Samkvæmt drögum að ársreikningi var eiginfjárhlutfall ríflega 40% og handbært fé og markaðsverðbréf um 250 milljónir Bandaríkjadala. Félagið er því vel í stakk búið til að takast á við þær sveiflur sem eiga sér stað í rekstrarumhverfi þess.

 

Frekari upplýsingar veita:

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, sími: 896-1455.
Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála Icelandair Group, sími: 665-8801.