Offentliggjort: 2017-01-27 09:14:26 CET
Vestjysk Bank A/S
Intern viden

Estimat for basisresultat og resultat før skat

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


27. januar 2017


Estimat for basisresultat og resultat før skat

Med baggrund i en mere end forventet positiv udvikling i 4. kvartal 2016 estimerer Vestjysk Bank et basisresultat før nedskrivninger for 2016 på 490-510 mio. kr. mod forventet 400-450 mio. kr. Banken estimerer samtidig, at årets resultat før skat vil udgøre 65-85 mio. kr. mod et forventet niveau svarende til året 2015, hvor resultatet før skat udgjorde 50 mio. kr.

Vestjysk Banks årsrapport for 2016 offentliggøres som planlagt 23. februar 2017.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Estimat for basisresultat og resultat før skat.pdf