Offentliggjort: 2017-01-05 13:15:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 4, 2017 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2017 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2017.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen       Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
            Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over
         skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
         skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale
         om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke
         få nogen tildeling.
Auktionsperiode 8. og 9. februar 2017.

Beløb      De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
         offentliggjort sidst i uge 5, 2017.
Valør      3. april 2017.
Deltagere    Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
         obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf