Offentliggjort: 2016-12-30 08:55:00 CET
Vestjysk Bank A/S
Selskabsmeddelelse

Kapitalforhold

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


30. december 2016


Kapitalforhold

I selskabsmeddelelse af 23. november 2016 i tilknytning til Vestjysk Banks offentliggørelse af kvartalsrapporten for 1.-3. kvartal 2016 blev det oplyst, at banken i henhold til aktuel vejledning fra Finanstilsynet med virkning fra den 1. januar 2017 skal indregne statens hybride lånekapital på 312 mio. kr. i bankens individuelle kapitalbehov, svarende til et år før beløbet udgår af bankens kapitalgrundlag. Endvidere sker der på samme tidspunkt tillige en stigning på 0,625 pct. i den generelle kapitalbevaringsbuffer, hvilket udgør ca. 100 mio. kr.

Selv om banken endnu ikke kender det endelige driftsresultat for 2016, anses det ikke for sandsynligt, at banken med virkning fra 1. januar 2017 fuldt ud kan dække disse øgede krav til kapitalbevaringsbufferen, men dog hovedparten heraf.

Banken er som følge heraf fortsat underlagt visse lovgivningsmæssige begrænsninger for bonus- og dividendebetalinger. Endvidere skal banken udarbejde og indsende en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynets godkendelse.

I forbindelse med offentliggørelse af bankens årsrapport den 23. februar 2017 vil de mere præcise tal for bankens kapitalforhold blive beskrevet. Ledelsen forventer umiddelbart, at ovennævnte kapitalforhold kan bringes på plads via bankens indtjening og tilpasning af forretningsomfang.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse fra Vestjysk Bank - Kapitalforhold.pdf