Offentliggjort: 2016-12-21 15:05:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 119, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med udbetaling af lån pr. 30. december 2016 sælges Nordea Kredit
obligationer via elektroniske auktioner på NASDAQ Copenhagens CPH Auctions.
Obligationssalget sker i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og
auktionerne gennemføres af Nordea Bank Danmark.
Obligationer

+------------------+--------------------------+---------------------------+
|Auktioner som   |              |              |
|lukker kl. 10.30  |             |              |
|           |             |              |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|ISIN       |Navn           |Foreløbig mængde i mio. DKK|
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|DK0002033356   |NDACITA6_NYOA18RF     |1.900 - 2.400       |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|DK0002033430   |NDACIBOR6_NYOA18RF        |700 - 1.000        |
+------------------+--------------------------+---------------------------+

+--------------------+----------------+---------------------------+
| Auktioner som   |         |              |
|lukker kl. 11.30    |        |              |
|           |        |              |
+--------------------+----------------+---------------------------+
|ISIN        |Navn        |Foreløbig mængde i mio. DKK|
+--------------------+----------------+---------------------------+
|DK0002031731        |2 NDAsOK2019 RF |500 -   750        |
+--------------------+----------------+---------------------------+
|DK0002036292    |1 NDAsOK2021  |1.700 - 2.000       |
|          |RF              |              |
|          |         |              |
+--------------------+----------------+---------------------------+

Auktion    Auktionerne gennemføres i Genium Inet på NASDAQ Copenhagens CPH
        Auctions.

        Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og
        auktionstypen ”hidden call”.
        Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
        afregnet det fulde beløb til skæringskursen.
        For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata
        tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen
        tildeling.

Auktionsdato  Onsdag den 28. december 2016.

Beløb     Endelige udbudte mængder vil blive offentliggjort om morgenen
        den 28. december.

        Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde alle de
        annoncerede obligationer på auktionerne.

Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 9.00 og lukker henholdsvis kl. 10.30 og
        11.30.
        Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 10.40 og 11.40.

        Det vil være muligt at lægge bud ind med 2 decimaler.

Valør     30. december 2016.

Deltagere   Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
        obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

        Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er
        Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44 og Steen Hansen på telefon
        33 33 16 43.

Udover de annoncerede beløb til salg på auktionerne, kan der efter auktionerne
finde tap-salg sted.
Eventuelle spørgsmål til auktionerne rettes til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


12216925.pdf