Julkaistu: 2016-12-07 08:35:00 CET
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 7.12.2016 klo 9.35

Componenta Oyj on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Helsingin käräjäoikeus on 30.9.2016 tehnyt päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Erillisyhtiö Componenta Oyj:n 30.6.2016 välitilinpäätöksessä tehtyjen omaisuuserien arvonalentumisten vuoksi yhtiön oma pääoma oli negatiivinen noin 9 Me. Arvonalennukset kohdistuvat tytäryhtiösaamisiin, tytäryhtiösijoituksiin ja tiettyihin muihin omaisuuseriin. Erillisyhtiön velkoihin ei ole kirjattu arvonalentumisia.

Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, tulee hallituksen osakeyhtiölain mukaan kutsua yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön oman pääoman on syytä uskoa korjaantuvan positiiviseksi yhtiön hakeman saneerausmenettelyn velkaleikkausten johdosta.

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä yhtiön pääomatilanteen korjaamiseksi, rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 21.12.2016 alkaen.
 

Helsinki 7. joulukuuta 2016 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 500 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.