Offentliggjort: 2016-11-18 12:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 105, 2016 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. januar 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.
Spørgsmål kan rettes til Marianne Wettersteen på telefon 55 47 38 63.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20170101.CK95xml.xml