Offentliggjort: 2016-10-20 12:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 97, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. januar 2017 gennemføres en elektronisk auktion i
november 2016.
Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen      Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
           Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
          auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud
          over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
          skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive
          tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen
          vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode    Fra den 22. november til og med den 24. november 2016.

Beløb        De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
          offentliggjort i uge 44, 2016.

Valør        2. januar 2017.

Deltagere      Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
          obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

          Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner
          er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
          Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.01012017.DK, 1.meddelelse.pdf