Julkaistu: 2006-02-08 17:57:04 CET
Componenta Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
Oy Etra Invest Ab:n omistus Componenta Oyj:ssä yli 20 prosentin
Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2006


Oy Etra Invest Ab:n omistus Componenta Oyj:ssä yli 20 prosentin
Componenta Oyj on saanut Oy Etra Invest Ab:ltä seuraavan 8.2.2006
päivätyn ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN
MUUTTUMISESTA

Oy Etra Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
on ylittänyt kahdenkymmenen % (20 %) rajan osakekaupalla, joka tehtiin
8.2.2006.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot:
1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 8.2.2006

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
            
            Kpl       Osuus osake-  Osuus ääni-
            määrä      pääomasta    määrästä
Oy Etra-Invest Ab    2.132.000    22,36 %     22,36 %

4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero: Oy Etra

Invest Ab, kaupparekisteri-numero 391.308, Y-tunnus 0672234-6 

Helsingissä 8. helmikuuta 2006

Oy Etra Invest Ab
Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 9 628 709 kappaletta.


Helsingissä 8. helmikuuta 2006


COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00     

Kimmo Virtanen         
talousjohtaja
puh. 010 403 00