Offentliggjort: 2016-08-02 15:05:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 74, 2016 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2016
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 72 af 28. juli
2016.

Auktionerne foregår tirsdag den 23. august til og med torsdag den 25. august
2016.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.30 og kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.40 og kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 3. oktober 2016. Beløbene der skal sælges på
auktionen opskrives i VP fredag d. 19. august 2016.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af vedhæftet PDF.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen
dagligt inden kl. 14.00.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf